Якість вин КНП регламентується державою

У світовій практиці статус «вина контрольованих найменувань за походженням» (вина КНП) надається тільки винам найкращої якості, походження та виробництво яких регламентується законодавчими актами та контролюється державою.

Першою виробляти вина КНП почала Франція, і в даний час в країнах ЄС діє єдина система, заснована на французькому підході. Регламенти Європейського Союзу регулюють стандарти загального характеру, а кожна країна ЄС встановлює додатково свої вимоги, оскільки продукти, що мають географічні назви, повинні пройти державну реєстрацію.

У Франції вина контрольованих найменувань за походженням (Appellation d’OrigineControlee, AOC) є вищою категорією французьких вин і можуть проводитися тільки в певній географічній зоні – аппеласьоні. Контролює цей процес Національний інститут походження і якості (INAO), який відповідає за контроль всієї французької сільськогосподарської продукції із захищеним географічним статусом, підпорядковується Уряду та є структурним підрозділом Міністерства сільського господарства Франції.

Португалія стала першою країною після Франції, яка географічно точно розмежувала галузі виноробства і класифікувала виноградники. Прикладом є Алентежу, в якому поступово продукція окремих регіонів спочатку отримала статус якісних вин IPR, а пізніше – DOC.

Прорив Нової Зеландії припадає на 70-ті роки минулого століття, коли виріс попит на сухі вина. Це змусило переглянути в країні політику культивованих сортів винограду і стало імпульсом до пошуку нових методів обробки виноградної лози. У Новій Зеландії виділено 11 виноробних регіонів. Вино, вироблене на території Нової Зеландії, іменується просто New Zealand. Наступний рівень контрольованих найменувань за походженням – це два острови, Північний і Південний. Вони, в свою чергу, діляться на ряд дрібних виноробних регіонів.

Діяльність в області виноградарства і виноробства Грузії регулює Департамент лози і вина – “Самтрест”, державний контроль за діяльністю якого здійснює Міністерство сільського господарства і продовольства Грузії. У Грузії виділені основні сировинні зони – Західна і Східна, підзони: Кахеті, Картлі, Імереті, Рача-Лечхумі, зона Чорноморського узбережжя. У країні діє Закон «Про виноградній лозі і вино».

Крім цього, законодавчі акти про виноградарство, про виробництво вина і його обороті, а також про державну підтримку виноробної галузі діють в таких країнах, як Австрія, Вірменія, Аргентина, Болгарія, Бразилія, Дагестан, Іспанія, Італія, Молдова, Росія, Словаччина, Уругвай, Чехія, Швейцарія та ін.

В Україні основним нормативним документом, що регламентує виробництво вин, є Закон України «Про виноград та виноградне вино», в якому представлена ​​класифікація вин, що передбачає категорію вин КНП. Згідно цього Закону вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються Міністерством аграрної політики і продовольства України за поданням самих виноробних підприємств. 26 грудня 2012 Міністерством аграрної політики та продовольства України були затверджені два важливі документи, що регламентують виробництво вин КНП: Положення «Виноградні вина контрольованих найменувань за походженням», а також «Методика контролю якості винограду, процесу виробництва, якості та ідентифікації виноградних вин контрольованих найменувань за походженням ». Зазначені документи визначають вимоги до вин контрольованих найменувань за походженням, процедуру присвоєння винам даного статусу, систему контролю виробництва та якості вин КНП.

Положення та Методика були спільно розроблені Національним інститутом винограду і вина «Магарач» Національної академії аграрних наук України та ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо». Законодавчо встановлено, що статус вин КНП надається тільки кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менше 5-ти років випуску. Всі стадії виробництва вин даної категорії повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому в строго регламентованому географічному місці вирощування винограду. Саме так і відбувається в компанії «Шабо – виробництво знаходяться в безпосередній близькості від виноградних плантацій терруара Шабо, а якість продукції Shabo вже протягом багатьох років підтверджується численними нагородами на міжнародних виставках та конкурсних дегустаціях

27.02.2015
0

Авторизация
Регистрация